Emlak Vergisi Zamanı Geldi

Emlak vergisi zamanı geldi ve beyanname hakkında bilinmesi gerekenler konulu makalede önemli açıklamalar yapıldı. Vergilerinizi gününde ödemeniz öneriliyor. Muğla Marmaris Gayrimenkul haberleri sunmaya güncel konularda açıklamalar yapmaya devam edeceğiz.

Ev Arsa Arazi beyannamesi nedir?

Vergisi beyannamesi; Belediyeye sunulan tapu kütüğüne tescili bulunan Emlakların, vergilerini ödemek için devlete beyan edilmesine dayalıdır. Beyanın yapılmasından sonra, forma yazılan taşınmaz hakkında her yıl için vergi ödenir. Bu vergi ilgili belediyeye ister tek seferde, ister iki taksitte ödenebilir
.
Vergi-Beyanname; 3 alt başlık olarak incelenir: bina, arazi ve arsa.

Bina:
İkamet edilmekte olan apartman, müstakil ev, apartman dairesi, villa ile işyerleri, fabrika, otel, dükkânlar vb.

Arsa:
İmar planı ile değişiklik geçirmiş, parçalara ayrılmış ve üstüne yapı yapılan alanlardır. Bunların her birinin ayrı bir sütuna yazılması şartı getirilmiştir. İfraz, imar planlarında farklılaştırma beyanı verilmesi mümkündür.

Arazi:
İmar planlarının dışında bulunan alanlara denir. Köylerde bulunan arsa, arazi, binalar köy beyan defterine işlenir. Bölgeye mevkiye bağlı olarak vergiden muaf tutulabilirler.

Vergi beyanında bulunması gereken bilgiler şöyledir:

1- Tapu
2- Binalar için yapı kullanım izni,
3- Nüfus cüzdanı,
4- Belediyen alınacak form,
5- İnşaatın birim maliyeti,
6- Arazi ile arsanın m2 birim değeri,
7- Binanın yüz ölçümü, inşaatın çeşidi,
8- Bina arsa alanı ile dairenin metrekaresi,
9- İnşaatın sınıfı, bina yaşı,
10- Binanın hisseli ya da hissesiz olması,
11- Kalorifer ile asansör bulunup bulunmaması…

Evraklar tamamlanarak beyanname doldurulur. Henüz yeni alındı ise tapu fotokopisi de eklenmelidir. İlgili belediye sınırları içinde daha önce ilgili yöne ait başka gayrimenkul bulunuyorsa, bu sebeple belediyenin verdiği sicil numarası yeni verilecek olan beyanın ilgili bölümüne yazılması gerekir.

Beyannameden mutlaka bir tane fotokopi alınmalıdır. Tahakkuk fişine bakılarak vergi ödenmektedir. Beyanlarında bina, arazi, arsalar aynı beyana yazılmaz. Tür ve niteliklerine göre ayrı beyanlar içerir. Beyanları, mali yılın son üç ayında verilir, aksi takdirde cezalı duruma düşer.

Alınan gayrimenkul inşaat durumunda ise, inşaatın bitirilmesi beklenerek, tapu alınır, vergisi için beyanı yapılır. Köylerde alınan gayrimenkul kaydı muhtarda köy beyan defterine yaptırılır. Ekilen biçilen yerler vergiden muaftır (imarsız bölgede kalan köyler için geçerli). Gelir Vergisi Kanunu kira geliri bulunanların beyan edecekleri yıllık kira miktarı, gayrimenkul vergisinin yüzde 5’inden az olmaması gerekir.

Zaman içinde basından takip edenler bilir; borç yapılandırma devlet tarafından mükelleflere kolaylık sağlama için yapılmaktadır. Ancak; bir daha yapılır mı? Böyle bir beklentiye girmek yerine doğru planlama yaparak borcunuzu gününde ödemek doğru olandır. Sahip olduğunuz gayrimenkuller için beyannamenizi doğru, eksiksiz, gününde vermek,sizi gelecekteti sakıncalardan koruyacaktır. Unutmayalım ki; vergi kutsaldır.

Önemli Siteler: Marmarisbox Marmaris Haberler

DMCA.com Protection Status