Miras Kalan Ev Satışı

Muğla Marmaris Gönenç Emlak Şirketi Miras Kalan ev satışı hakkında neler gerektiği bilgilerini gayrimenkul sektörüne sunuyor.
Miras Kalan Konut Satışı
Kişinin vefatından sonra geride kalan yasal mirasçılarına veya atanmış mirasçılarına mallar, borçlar intikal eder. Bu durumdaki mallar, borçlar paylaşım yapılana kadar mirasçıların ortaklığına girer, mecburi ortaklık olduğundan alınacak her kararda ortak birlikte karar vermek gerekiyor. Doğal olarak gayrimenkul satışında da ortak karar gereklidir.

Gayrimenkul Satışı Nasıl Olur?
Vefat eden kişiden kalan miras, mirasçılarına intikal ettikten sonra eğer satış yapmak istenirse bazı işlemler yapmak gerekir. Mal paylaşımı yapılmadığı sürece kişiler ortak kararın yanı sıra paylaşım isteme hakkına sahiptir.

Kişiler gayrimenkulün satışını yapmak istediklerinde eğer ortak karar alabilmişlerse direk satış yapabilirler. Tapuda tüm hissedarlar gidip tek tek imza atarak satış yapabilirler. Eğer satış kararı ortak alınmışsa ve mirasçılar tek tek uğraşmak istemiyorlarsa bir kişiye yetki devri yaparak noter onaylı vekaletname verirler ve satış tek kişi üzerinden yapılır.

Ortak karar alınamamışsa mirasçılar kendi paylarını paylaşmak, direk tapu devri istemek hakkına sahiptirler. Yalnızca kendi paylarının satışını o zaman yapabilirler. Ancak gayrimenkulün tamamının satış ortak karar olmadan yapılamaz. Bunun dışında da sulh mahkemelerinden satış yapılmasını, satıştan elde edilen gelirin paylaştırılmasını talep edebilirler.

Gerekli Evraklar Ve Yapılan İşlemler
Miras kalan gayrimenkul satışı için bazı evraklar gereklidir. Bunun için öncelikle intikal işlemi yapılır. İşte buna özel istenen evraklardan bazıları;

Miras kalan gayrimenkule ait varsa tapu, yoksa bulunduğu yerin bilgilerini içeren parsel,ada, pafta numaralarının bulunduğu  evrak ya da  kişinin beyanı, mirasçıların nüfus cüzdan fotokopileri, veraset ilamları, fotoğraf ayrıca eğer tek kişi işlem yapacaksa vekaletname intikal işlemi için istenir.

İntikalden sonra satış için istenen evraklar da ; Tapuda intikal için istenen evraklara ek olarak her mirasçının satış istediğini gösterir  belge, tapu harcı ile döner sermaye bedelini yatırdığını gösterir dekont ile her mirasçının ayrı ayrı nüfus cüzdanı, fotoğrafları istenir. Daha sonra alacak olan kişinin parayı verip vermediği satacak olanların da parayı alıp almadığı sorulup not düşüldükten sonra satış işlemi gerçekleşir, tapu devri yapılır.

Gayrimenkul HaberlerYerel Haberler

DMCA.com Protection Status