Yıkım Ruhsatı Nedir?

Yıkım Ruhsatı Nedir

Kentsel dönüşüm

Merak edilen güncel gayrimenkul konuları kapsamında Gönenç Emlak şirketi yıkım ruhsatı nedir? sorusu hakkında açıklamayı paylaştı. Kentsel dönüşüm ve binaların yenilenmesi kapsamında resmi olarak bir takım izinlerin alınması gereklidir. Yıkım ruhsatı almak da bu izin belgelerinin başında gelmektedir. Bir bina veya yapının yıkılması için gerekli makamlardan alınan izin belgesine yıkım ruhsatı denilmektedir. Bu ruhsat bir binanın yerine yeni bir bina yapılacağı zaman alınmaktadır. Ayrıca kentsel dönüşüm faaliyeti ile yine bir bina veya sitenin komple yıkılabilmesi için izin belgesi gerekmektedir.

Nasıl Alınır

Ruhsatın alabilmek için binanın bağlı olduğu semt veya bölgenin bağlı olduğu belediyeye başvuru yapılmaktadır. İşlemini gerçekleştirecek olan inşaat şirketi veya firma bu belgeyi alarak binayı yıkabilme hakkına sahip olur. Müteahhit Yıkım Sözleşmesi yapılması binaların yıkımının gerçekleştirilmesinde zorunlu kılınmıştır.

Yıkım Ruhsatı İle Ne Yapılır?

Yıkımım Fenni Sorumlusu aracılığı ile binanın yıkılması mümkün kılınmıştır. Ruhsatı alınırken bu sorumlu ve Müteahhit Yıkıma ilişkin sözleşme yapılır. Bu şekilde tıpkı inşaat yapılırken alınan izin ve yapılan sözleşmelerde olduğu gibi yıkımda işlemlerinde de bir takım prosedürler uygulanır. Bu kural, sözleşmeler bina sahibi veya ev sahiplerinin mağdur olmaması, yıkılma işleminin uzamaması için bir garanti oluşturmaktadır.

Ruhsat Sonrası

Yıkıma izin veren  ruhsatı alındıktan sonra işlemin gerçekleşmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Yıkılacak bina tarihi yapı ise Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumundan yazılı izin alınması gerekir. Yıkıma başlamadan önce Belediye’den elektrik, su, doğal gaz ve benzeri. hatlarının kesme belgeleri alınmaktadır. Ancak gerekli izinler alındıktan sonra Fenni Sorumlu ile beraber gerçekleştirilir.

Nasıl Alınır?

Yıkılacak yapı boşaltılır ve yıkım ruhsatı almak için şu belgelerle başvuru gerçekleştirilir.

• İmar Durumu
• Dilekçe
• Yapının yıkımı risk içeriyorsa buna dair risk belgesi
• Yerine yapılacak binanın imar çalışmalarını içeren resmi belgeler
• Binanın doğal gaz, elektrik ve su gibi aboneliklerinin iptal edildiğine dair evraklar
• Mülk sahiplerinin eksiksiz bir listesi
• Hissedarlardan alınacak olan noter onaylı muvafakat
• Muhtardan yıkılacak binada kimsenin oturmadığına dair alınacak yazı
• Noterden alınacak yıkım, kazı ve teknik sorumluluk belgesinin belediyeye verilmesi
• Binanın detaylı fotoğrafları
• Yıkım kamyonları için (hafriyat) Trafik Müdürlüğünden izin alınması (gün, saat ve gidiş güzergahı)
• En son aşamada harç ve ücret makbuzu

Belirtilen maddelerin yerine getirilip uygulanması ve istenilen belgelerin tamamlanması ile  izin alınabilmektedir.

İrtibat: 0532 312 01 16

DMCA.com Protection Status