Kısmi Yapı Kullanma İzin Belgesi

Kısmi Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir?
Gönenç Emlak Şirketi sık sorulan sektör ile ilgili sorulardan kısmi yapı kullanma belgesi olur mu yanıtı hakkında açıklama yaptı. Bir yapının kullanılabilmesi için yapı kullanma izin belgesi alınması gereklidir. Yapı kullanma izni belgesini alamayan bina ve yapılar da mevcuttur. Belgeyi resmi kurumlara başvurmasına rağmen alamayan binalar elektrik, kanalizasyon, su, haberleşme, ısınma ve buna benzer diğer hizmetlerden faydalanamazlar. Bu hizmetlerden faydalanılması halinde ise hizmeti sunan idare veya firma sorumluluk sahibi olacaktır.

Kısmi kullanma izni alınması durumunda bir bina veya yapının belli bir bölümü su, elektrik ve benzeri hizmetlerden faydalanabilir. Bu belge ve iznin düzenlenebilmesi için binanın ortak kullanım alanlarının ve bağımsız bölümlerin kullanıma hazır olması gerekiyor. Bu belgenin alınması kısmi kullanma izni süresini hiçbir şekilde etkilememekte, bu iznin alınması zorunluluğunu da ortadan kaldırmamaktadır.

İzini Almak
Belge binanın bir kısmının hizmetlerden faydalanılarak kullanılmasına olanak tanır. Ancak bu izin belgesinin alınabilmesi için belirli şartların oluşması gerekmektedir. Belli bir yapının bir kısmı kullanılacak olsa dahi ortak alanlar ve binanın diğer geri kalan kısmının kullanıma hazır olması gerekmektedir.

Belge yapının bir kısmının acil bir şekilde kullanılabilmesine olanak tanır. Eğer yapıda hala eksiklik mevcutsa, bazı kısımlara ek işlemler uygulanacaksa diğer yapı bölümlerine izin belgesinin alınması mümkündür.

Kısmi Yapı Kullanma İzni Şartları
Bu belgeyi inşaatı yapan müteahhit, inşaat sahibi veya yetkilisi alabilmektedir. Bunun için gerekli belgelerle birlikte bağlı bulunulan belediyeye başvuru yapılması gereklidir. İzni alırken sunulması gereken evraklar aşağıda yer almaktadır:

• Tapu Sureti
• Ruhsat Talep Dilekçesi
• Vekâletname (Mal Sahipleri Tarafından)
• Çap
• İmar Durumu
• İmar Durumu’na Göre Onaylı Vaziyet Planı
• Proje Öncesi İstikamet (İstenildiği Takdirde)
• Jeoteknik Zaman Etüt Raporu
• Aplikasyon Krokisi
• Deprem Yönetmelik Şartlarına uygunluğun sağlandığına dair noterden alınacak olan fenni mesullük taahhütnamesi
• Projelerle ilgili mühendislerin ilgili odalarından alınacak fenni mesullük taahhütnamesi
• Mimari Proje
• Elektrik Projesi
• Statik Proje
• Sıhhi Tesisat Proje
• Bina 5 kat ve daha yüksek ise Asansör Avan projesi

Yararlı Linkler Marmarisbox Emlak Sektörü YazılarıSelimiye Emlak

DMCA.com Protection Status