Projeden İnşaattan Ev Satışı

Satış Vaadi Sözleşmesi ve İçeriği?

Kampanyalar birbirini izliyor. İki yıl sonra teslim etmek üzere taksitli gayrimenkul pazarlaması yapılıyor. Özellikle kentlerde projeden inşaattan ev satışı ile ilgilenenlerin satış vaadi sözleşmesi konusunda makaleyi dikkatle okumasını öneriyoruz. Yanlış işlemden sakınmak için araştırma yapınız. Marmaris emlak Konut piyasasında inşaattan konut alanların dikkat etmesi gerekenler için önerilerimizi her zaman olduğu gibi paylaşmaya devam edeceğiz.

Satış vaadi sözleşmesi alıcı ve satıcının birlikte, satıcının iki tarafında belirlediği  bedel karşılığında taşınmazın satışını vermesidir. Alıcının ise taşınmazı satın almakla beraber tapu sicil memuru huzurunda tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını kapsamakta olan noterler tarafından düzenlenen sözleşmedir. Daha makul fiyat cazibesi ile Marmaris satılık daire alınırken bu yöntem kullanılmaktadır. Sözleşme ileri bir tarihte yapılması planlanan asıl satışın ön sözleşmesidir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşme yetkisi noterlere verilmiştir. Noterlerin düzenlemiş olduğu sözleşme resmi işlemler için gerekli sözleşme olarak bilinmektedir. Satış vaadi sözleşmesi nedir? Sorusuna yanıt verdik. Peki satış vaadi sözleşmesinin şartları nedir?

En Önemli Olan Nedir?

Satış vaadi sözleşmesinde tapuya şerh edilmesi şarttır. Fakat alıcı tek taraflı olarak asli olan satışın yapılmasını isteyemez. Satıcı olan taraf da bu işleme katılmalıdır. Çünkü işleme katılmadığı takdirde alıcı mahkeme yolunu kullanarak adına tescil isteyebilmektedir. Tapuya şerh edilmiş olan şahsi haklar üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. Sözleşmenin şartlarından biri de tarafların borç ile hakları açık şekilde taşınmazın bedeliyle ödeme şeklini sözleşmede belirtmesidir.

Noterler sözleşmede tarafların resimlerini yapıştırıp mühür basar. Taraflar istediği takdirde cayma durumlarında ise cezai işlem uygulanabilmektedir. Şerh 5 sene devam edebilmektedir. 5 sene geçtikten sonra ise hükmü kalmaz ve bununla beraber resen telkin edilir. Fakat taşınmaza ait şerh zamanı beş seneyi aşmış ise ve satış vaadi lehtarına herhangi bir satış yapılmamış ise taşınmazın sahibinin istemi üzerine satış vaadi muvafakatı aranmadan harçların tahsiliyle beraber taşınmaz üstündeki şerh de resen terkin edilir. Terkin edilmekte olan şerhin satış vaadi lehdarına bildirmesi zorunludur.

Sonuç

Sözleşmeyi hem alıcı hem de satıcı yönüyle değerlendirdik. Satış vaadi sözleşmesi kapsamının ne olduğu, şartları, içeriği hakkında da sizlere bilgi sunuldu. Bu noktada siz de sözleşmede yer alan noktalara dikkat ederek bu konuda bilgilenebilirsiniz. Tarafların daha sağlıklı, daha gerçek bilgilerle belirtilen işlemlerde bulunması oldukça önemlidir. Sözleşmedeki önemli noktalarda siz de dikkatli olabilir,böylece satış vaadi sözleşmesi hakkında daha bilinçli hareket edebilirsiniz. Tavsiyemiz konusunda uzman hukuk bürosundan profesyonel destek almaktır. Testi kırıldıktan sonrası boş. Siz önleminizi alınız.

DMCA.com Protection Status