Kira Gelir Beyannamesi

FAZLA KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ NEDİR?

Her yıl kira geliri elde edenlerin vermek zorunda olduğu kira gelir beyannamesi bildirimi zamanında yapılıyor. Geciktirenler gecikme cezası ödeyecek. Hiç vermeyenleri ise ceza bekliyor. 2018 yılında 4 bin 400 TL olarak belirlenen kira beyannamesindeki istisna oranına göre, kira geliri 4 bin 400 TL’yi geçen gayrimenkul sahiplerinin kira geliri beyannamesi vermesi zorunludur. Her bir konut için kira beyannamesindeki istisna oranı 4 bin 400 TL olduğu için, birden fazla gayrimenkulü olan konut sahiplerinin hepsi için kira beyannamesi vermesi gerekmektedir. Yani, bir eviniz varsa ve kira geliriniz 5 bin TL ise 600 TL kira beyannamesi vermelisiniz. Bizden haber vermesi

Tapu, elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri gibi kurumlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kişilerin kira gelirlerini belirleyen Maliye Bakanlığı, kişi kira beyannamesini vermese ya da eksik verirse çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımlar arasında en caydırıcı olan, kişinin istisna oranından faydalanamamasını vergi cezası takip ediyor.

KİMLER KİRA BEYANNAMESİ VERİR, KİMLER KİRA BEYANNAMESİ VERMEZ?

4 bin 400 TL ve aşağısında kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin, kira geliri beyannamesi ödemesi gerekmez. Her yıl yeniden belirlenen bu kira geliri beyannamesi fiyatları geçtiğimiz senelerde şöyleydi;
 2015 yılında  3 bin 600 TL
 2016 yılında  3 bin 800 TL
 2017 yılında  3 bin 900 TL
Ayrıca anne, baba, çocuk ya da dede ve babaanne gibi birinci dereceden akrabalara bedelsiz olarak verilen konutlardan kira geliri alınmaz.

4bin 400 TL ve üzeri kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin, kira geliri beyannamesi ödemesi gereklidir. Ama işyerini kiraya verenler için süreç daha farklı işliyor. Örneğin kiraya verilen işyerinin, elde ettiği gelirlerden kesilen brüt tutar 30 bin TL’yi aşıyorsa kira geliri vermesi gerekir.

KİRA BEYANNAMESİ NE ZAMAN VE NEREYE ÖDENİR?

Kira gelirine göre hesaplanan bu beyanname doğrultusunda mart ve temmuz aylarında ödeme yapılması gerekir. Hesaplanan vergiyi, vergi tahsiline yetkisi olan banka şubelerine ya da bağlı olduğunuz vergi dairelerine yatırmanız mümkün. Bağlı olduğunuz vergi dairesine bildirdiğiniz takdirde herhangi bir vergi dairesine ödeyiniz. Ücreti parola ve kullanıcı kodu kullanarak elektronik ortamdan da yatırabilirsiniz.

Kira Gelir Beyannamesi
Yazarlar

İrtibat: 0532 312 01 16