Dönüşüm Projelerinde Kamulaştırma

Kentsel Dönüşüm

Devlet desteği ile binalarınızın, yapılarınızın ya da apartmanların riskli yanlarının belirlenip yeniden yapılandırılmasıdır. Muğla Marmaris Emlak Konut piyasalarında sık gündeme gelen konu önemlidir. Kentsel dönüşüm projelerinde kamulaştırma sürecini anlatacağımız yazımızda, bu süreç içinde yapmanız gerekenlerden bahsedeceğiz. Bu konuda özellikle Marmaris satılık daire piyasasında dönüşüme girme potansiyeli yüksek konutlara talip yatırımcıların günden güne arttığını belirtelim. Öncelikle binalarınızın bu kapsama girmiş olması gerekmektedir. Bunun için yapmanız gereken ilk şey apartmanlar ya da yapı adasındaki tüm binalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı olan bir kuruluşa gidip başvuru yapmaktır. Başvurusunu yapacağınız belgenin adı Deprem Risk Raporu olacaktır. Bu raporu almak amacıyla başvuru yaptığınızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bahsi geçen binalarınızın deprem riskleri, bina hasarları ve ekonomik ömrünü tamamlayıp tamamlamadığına bakılır.

Raporunuzu aldığınızda, binanızın  böylesi yöntemle yenilenmesi, yapılandırılması onaylanmış demektir. Yani siz de kentsel dönüşümden faydalanmak, devlet desteği almak ve kentsel dönüşüm kredisi çekmek gibi hakları elde etmiş olacaksınız. Sürecinin olmazsa olması olan kamulaştırmanın sürecine geldiğimizde ise, çoğunluk şartı diye bir kavram ortaya çıkıyor. En az 2/3 çoğunluk şartı kentsel dönüşüm içerisinde kamulaştırmanın başlaması için gereklidir. Bu çoğunluk yapının ya da binanın maliklerinin 2/3’ünün onaylamasıyla oluşur. Çoğunluk şartını sağlamak mümkün olmadıysa kentsel dönüşüm süreciniz başlamaz.

Kamulaştırma Süreci Nasıl İşler

Eğer maliklerin 3/2 oranında çoğunluğu onay verdiyse başlayacaktır. Ancak bu şartla başlayan kamulaştırma süreci dört adımda işlemektedir. Başta değerleme raporu gelen bu dört adımın ikincisi ise toplantı çağrısı yapılmasıdır. Toplantı çağrısı kentsel dönüşüm kapsamına alınmış olan binadaki tüm maliklere yapılır ve zorunludur. Toplantıda alınan kararlar bir tutanak halinde yazılır. Üçüncü adımı oluşturan toplantı karar tutanağı sonrasında noter onayında ihtarname hazırlanması gerekir.

Hızlı ve Normal Kamulaştırma

Kentsel dönüşüm kamulaştırma süreci normal ile hızlı kamulaştırma olarak iki farklı şekildedir. Hızlı kamulaştırmanın normal kamulaştırmadan farkı ise kamulaştırmanın bakanlık tarafından başlatılmasıdır. Yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değil ilgili belediye tarafından ya da inşaat şirketi tarafından başlatılan bu kamulaştırma süreci de diğer yapılar için uygulanan yararlı kavramlardan biridir. Uygulamanın benimsendiğini izliyoruz.

Yeni Haber Paylaşım Platformu:  Marmaris Blog