Kentsel Dönüşüm Projesi Kazandırıyor

Kentsel Dönüşüm Projesi

Marmaris Emlak Piyasası Benimsedi

Gönenç Emlak Şirketi kentsel dönüşüm projesi kazandırıyor açıklaması yaparak Muğla çevresi ve Marmaris gayrimenkul piyasasında benimsendiğini belirtti. Türkiye nüfusu ünden güne artmaktadır. Hızlı nüfus artışı sonucunda çeşitli yerleşim yerleri oluşmasına sebep olur. Bu yapılar kentlerin yapısına bozulması sürecini hızlandırdı. Yapılaşmanın yaygın ve hızlı süreci depreme güçlü direnci olmayan binaların inşa edilmesine sebep olmuştur. Bu problemlerden dolayı ülkemizde 20 senede kentsel dönüşüm ile 6,5 milyona civarında konutun yıkılarak yeniden inşa edilmesine karar verilmiştir. Planlanan kentsel dönüşümün öncelikle İstanbul’dan başlanarak ülke genelinde uygulanmasına karar verilmiştir. Doğal olarak kentsel dönüşüm ile evlerini yeniden inşa etmek isteyen aileler sürecin nasıl işlediğini öğrenmek ister. Atılacak adımlarının nasıl olacağı merak edilmektedir. Bu yönde sorular karşısında kentsel dönüşüm nasıl gerçekleşir konusunda yanıtını araştırdık. Bu arada belirtelim Marmaris satılık ev piyasasında konut arzı yönünden etkisi olumlu sonuçlar sağlamıştır.

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşümü genelde tanımlamamız gerekirse; kentin veya şehirlerin kendisine özgü dokusunu bozan, doğal afetlere dayanıksız veya kaçak yapılmış yapıların yerleşim alanlarının yasanın ön gördüğü şekilde yeniden planlanarak yapılmasıdır diyebiliriz. Yeni yapıların inşa edilmesi ve kentin dokusuna uygun hale getirilmesidir. Planlanan uygulamayla ülkemizde meydana gelebilecek doğal afetlere karşı sağlam, güvenilir, dayanıklı konutlar inşa etmek hedeflenerek amaçlanmıştır. 6306 sayılı kanun kapsamına giren kentsel dönüşüm projesi öncelikle deprem kuşağında bulunan yerleri öne almaktadır. Kalabalık nüfuslu şehirlerde uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsama giren iller;

• İstanbul
• Kocaeli
• Sakarya
• Bursa
• İzmir

Başvuru Nasıl Yapılır?

Kentsel dönüşüm projesi pek çok vatandaşı sevindiren projedir. Depreme karşı can ve mal güvenliğini sağlamak üzere sahibi olduğu konutların yıkılarak yasa güvencesinde yeniden inşa ettirmek isteyen aileler geleceklerini korumak istemektedir. Nitekim müracaat yapmak için araştırmalara yasanın yürürlüğe konması ile hemen başlayarak başarılı işlemleri sonuçlandırdılar. Kentsel dönüşüm hızla ülke çapında yayılmaya devam ediyor. Merak edenler için söyleyelim. Kentsel dönüşüm projesine nasıl başvuru yapılır açıklayalım.

• Belediye İmar Müdürlüğüne ve Tapu Müdürlüğüne müracaat yapıldıktan sonra binaya ait statik projenin temin edilmesi sağlanır. Bulamadığınız takdirde ispatlamak amacıyla resmi yazı alınacaktır.
• Deprem Risk Raporu almak üzere binaya ait belgeler eksiksiz hazırlanır. Belgeler daire veya hisseli arsa tapusu, kimlik fotokopisi, binaya ait Bağımsız Bölüm Listesi (BBL) kentsel dönüşüm projesinde görevli şirkete verilerek başvuru yapılır.
• Lisans sahibi şirket, binanızda inceleme yapar. Bu inceleme sonucu deprem risk raporu yetkili firma tarafından hazırlanır.
• Deprem risk raporunuz yetkili bakanlığa onay için sunulur.
• Bakanlığın onayladığı risklidir kararı sonucunda bu karar binada yer alan tüm konutlara gönderilir. Karara itiraz hakkı vardır. Eğer İtiraz etmek isteyenler var ise bu itiraz 60 gün içinde yapılabilir.
• Konutun yıkılarak dönüşümünün gerçekleşmesi için yetkili belediye, konu ile ilgili projeleri hazırlatılır ve talep edilerek ruhsat alınır.
• Banka şubelerine kredi almak için başvuru yapılabilir. Ancak bakanlık ile anlaşması olan bankalar seçilmelidir.
• Binanın yıkılarak kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılması amacıyla kat malikleri ortak aldıkları karar ile  inşaat firması seçerek anlaşma yapar ve inşaata başlanır.

İrtibat : 0532 312 01 16

Kentsel Dönüşüm Projesi

2 Replies to “Kentsel Dönüşüm Projesi Kazandırıyor”

Comments are closed.