Tapu Tahsis Belgesi Enkaz Bedeli Hakkında

Muğla Marmaris yerel gayrimenkul piyasasında 29 yıldır hizmet veren Gönenç Emlak Şirketi tapu tahsis belgesi ile enkaz bedeli hakkında bilgileri açıkladı. Merak edilen sektörle ilgili sık sorulan sorular yanıtları mümkün olduğunca anlaşılır biçimde kısaca anlatılarak sunulmaktadır. Tapu tahsis belgesi için ön tapu belgesidir denebilir. Özellikle İmar ve Gecekondu mevzuatı çerçevesinde hazine, belediye, vakıflar genel müdürlüğü ve il özel idarelerin bağımsız olarak sahip oldukları taşınmazlar üzerinde kişilere özel tanınan haktır da denilebilir. Bu belge 1984 yılındaki 2981 sayılı kanunla belirlenmiştir. Marmaris emlak haberleri kapsamında, güncel sık sorulan sorular için gündeme alınarak satır başı özet açıklama yapmaya devam edeceğiz.

Tapu Tahsis Belgesi

Kaçak gecekondu yapan mal sahiplerine tapuyu vermek amaçlı oluşturulan tahsis belgesi, ıslah imar planı yapılıncaya kadar devletin mal sahibine güvence vermesi olarak değerlendirilir. Kısaca tapu tahsis belgesi nedir sorusuna cevap;  mülkiyet belgesi değil ancak fiili kullanmayı gösteren ve kişiye ancak bu konuda hak tanıyan  belgedir denilebilir.

Tapu Tahsis Belgesi Nasıl Alınır?

Tahsis belgeleri belediyeden belediyeye değişiklik gösterir. Pekçok kişi bu konuda mağdur olmasına rağmen üzerinde çok çalışılan konu değildir. Tapu tahsis belgesi kimlere verilecek sorusunun cevabı ise, barınma ihtiyacı olan mağdur kişilerdir. Onların bu ihtiyaçlarını karşılaması amaçlı verilen bir haktır.

Enkaz Bedeli Nedir?

Enkaz bedeli belediye tarafından oluşturulan kıymet takdir komisyonu öncülüğünde belirlenir ki bu yapının bedelinin üzerinden genel çerçevede %10 olarak belirlenmiştir. Bu bedel imzalanacak sözleşme ile hak sahibine yani tahsis belgesine sahip olanlara verilecek konuta ait inşaat bedelinden düşülüp kalanının ödenmesi şeklinde olur. Enkaz bedeli konusu şu an aktif olan bir kanun olmamakla birlikte kurumlar bunu kamulaştırma kanunu çerçevesinde uygularlar. Burada da enkaz bedelinden ziyade asgari levazım bedeli diye  konu gündeme gelir.

Levazım Bedeli

Asgari levazım bedeli de, başkası adına kayıtlı yere inşaat yapan veya sahipsiz bir yere herhangi menkul yapan kişilere yaptıkları bu yer için ödeme yapılacağıdır. Bunu da enkaz bedeli gibi düşünebiliriz ancak enkaz bedeli pasif bir kanun olmakla birlikte asgari levazım bedeli şu an uygulanan kanundur. Ancak bunun da kentsel dönüşümle  ilgisi yoktur. Tapuya ilişkin  tahsisleriyle alakalı olarak ödenen enkaz bedelleri hakkında maalesef kanun ve hukuk boşlukları olmakla birlikte bu işlem için mahkeme yolu açıktır.

İrtibat: 0532 312 01 16

DMCA.com Protection Status