Kısmi Yapı Kullanma İzin Belgesi

Kısmi Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir?

Marmaris Gönenç Emlak Şirketi sık sorulan sektör ile ilgili sorulardan kısmi yapı kullanma belgesi olur mu yanıtı hakkında açıklama yaptı. Marmaris gayrimenkul piyasasında bir yapının kullanılabilmesi için yapı kullanma izin belgesi alınması gereklidir. Yapı kullanma izni belgesini alamayan binalar, yapılar da mevcuttur. Belgeyi resmi kurumlara başvurmasına rağmen alamayan binalar elektrik, kanalizasyon, su, haberleşme, ısınma ile benzer diğer hizmetlerden faydalanamazlar.

Yapı Sorumlulukları

Hizmetlerden faydalanılması halinde ise hizmeti sunan idare veya firma sorumluluk sahibi olacaktır. Kısmi kullanma izni alınması durumunda bina veya yapının belli bir bölümü su, elektrik gibi benzeri hizmetlerden faydalanabilir. Belge, iznin düzenlenebilmesi için binanın ortak kullanım alanlarının, bağımsız bölümlerin kullanıma hazır olması gerekiyor. Belgenin alınması kısmi kullanım izni süresini şekilde etkilememekte, iznin alınması zorunluluğunu da ortadan kaldırmamaktadır.

İzini Almak

Belge binanın belirlenen kısmının hizmetlerden faydalanılarak kullanılmasına olanak tanır. Ancak izin belgesinin alınabilmesi için belirli şartların oluşması gerekmektedir. Belli yapının kısmen kullanılacak olsa dahi ortak alanlarla, binanın diğer geri kalan kısmının kullanıma hazır olması gerekmektedir. Belge yapının bir kısmının acil olarak kullanılabilmesine olanak tanır. Eğer yapı hala eksikliklere sahipse, bazı kısımlara ek işlemler uygulanacaksa diğer yapı bölümlerine izin belgesinin alınması mümkündür.

Kısmi Yapı Kullanma İzni Şartları

Belgeyi inşaatı yapan müteahhit, inşaat sahibi veya yetkilisi alabilmektedir. Bunun için gerekli belgelerle beraber bağlı bulunulan belediyeye başvuru yapılması gereklidir. İzni alırken sunulması gereken evraklar aşağıda yer almaktadır:

• Tapu Sureti
• Ruhsat Talep Dilekçesi
• Vekâletname (Mal Sahipleri Tarafından)
• Çap
• İmar Durumu
• İmar Durumuna Göre Onaylı Vaziyet Planı
• Proje Öncesi İstikamet (İstenildiği Takdirde)
• Jeoteknik Zaman Etüt Raporu
• Aplikasyon Krokisi
• Deprem Yönetmelik Şartlarına uygunluğun sağlandığına dair noterden alınacak olan fenni sorumluluk taahhütnamesi
• Projelerle ilgili mühendislerin ilgili odalarından alınacak fenni sorumluluk taahhütnamesi
• Mimari Proje
• Elektrik Projesi
• Statik Proje
• Sıhhi Tesisat Proje
• Bina 5 kat ve daha yüksek ise Asansör Avan projesi

Emlak Haberleri

Şirketimiz gayrimenkul sektörüne, yerel Marmaris emlak piyasasına yönelik yazarlarımız tarafından hazırlanan içerikleri paylaşmaya devam etmektedir. yararlı bilgiler niteliğine sahip özgün içerikler izleyici taleplerine göre oluşan gündeme ilişkin konulardan ve sık sorulan sorulardan seçilir. Yazılarımız tartışmaya yoruma açıktır. Katkı vermenizi destek olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz.

Kısmi Yapı Kullanma
İrtibat: 0532 312 01 16

DMCA.com Protection Status