Kentsel Dönüşüm

Sektörden Haberler

Muğla Marmaris emlak piyasası kentsel dönüşüm uygulamasının salgın koşullarında bile çalışmasının devam ettiğini Gönenç Emlak rapor etti. Kentsel dönüşüm faaliyetleri ülkemizde uzun bir süredir devam etmektedir. Türkiye deprem bölgesinde yer alan bir ülke olduğundan dolayı binaların sağlamlığı göz ardı edilemeyecek kadar öneme sahiptir. Bu sebepten ötürü kentsel dönüşüm faaliyetleri ülkemiz meçin oldukça önemli ve üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu çalışmaları sürdürülürken riskli bölgelerde bulunan, sağlıksız şehir yapıları belirlenir. Sağlıksız binalar çoğunlukla uzun süredir kullanılan eski binalar veya depreme dayanıklı olmayıp risk barındıran taşınmazlardır. Belirlenen bölgedeki kentsel dönüşüm faaliyetleri içindeki binalar yıkılır ve yerlerine yenisi inşa edilir. Riskli olanların ortadan kaldırılması durumunda olası bir afet meydana geldiğinde oluşacak can ve mal kaybı en az seviye iner.

Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalardaki hak sahipleri mağdur edilmemektedir. Devlet tarafından kira yardımı ve kredi desteği gibi çeşitli yardımlar sağlanıyor. Uygulama kapsamında bulunacak yapının riskli bölgede ve sağlıksız konumda olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan yapılar kapsamına girer. Meydana gelen savaşların sonrasında kentsel dönüşüm faaliyetleri oldukça önem kazanmıştır. Özellikle. Dünya Savaşı ve İkinci. Dünya Savaşı sonrası kentsel dönüşüm faaliyetleri ciddi anlamda hız kazanmıştır. Bu savaşların sonucunda şehirlerin önemli derecede tahrip olması, yıkılmasından dolayı bunların yerine daha sağlam olan yenileri inşa edilmiştir. Fakat bu uygulama gerçekleştirilirken çoğunlukla şehrin tarihi ve kültürel dokusunu bozmamaya önem verilmiştir.

Güvenli Yaşam Önceliği

Doğal afetlerden deprem dayanıksız yapılara zarar verir, hatta can kaybına bile sebep olabilir. Türkiye ve benzeri ülkeler riskli kuşak arasında bulunduğu meçin sıklıkla sarsıntı ve kırılmalar yaşamaktadır. Meydana gelen çoğu sarsıntı sonrası ilk araştırılan konulardan biri uygulama faaliyetlerinin ne durumda olduğu oluyor. Ülkemizde geçmişte yaşanan depremlerden biri 1999 yılında büyük yıkımlara neden olan, Düzce ve Gölcük bölgesini etkileyen afetlerdir. Çoğu yapının dayanıklı olarak inşa edilmemesinden dolayı doğal afet sonrasında maalesef can ve mal kayıpları yaşanmıştır. İlerleyen zamanlarda bu nitelikte faaliyetler hız kazanarak devam ettirilmiştir. Özellikle beklenen Büyük Marmara depremi ve diğerlerinden dolayı konu oldukça önem arz etmektedir.

Medya irtibat : 0532 312 01 16

One Reply to “Kentsel Dönüşüm”

Comments are closed.