Gayrimenkul Pazar Araştırması

Pazar Araştırması

Yatırırım Karar Süreci

Gayrimenkul pazar araştırması alanında tecrübeli uzmanlarca gerçekleştirilmesinin başarılı sonuçlar getireceğini Gönenç Emlak Şirketi açıkladı. Yatırımcının karar vermesi sonuçtur. Çünkü öncesinde kendisinin, destek aldığı danışmanın sabırlı araştırma, analiz, değerlendirme süreci vardır. Emlak sektörü, bankalar, finans kuruluşları, yatırım ortaklıkları; kredi, teminat, yatırım projesi, kullanım amaçlı olarak bireyler ile tüzel, kamusal kurumları ilgilendirmektedir.

Analiz

Pazar araştırması bireylerin herhangi bir gayrimenkul piyasası meçin yatırım yapmadan önceki süreci kapsar. Konu veya bölge ile ilgili olarak temel bilgi, istihbarat, potansiyel risk, kar zarar beklentileri, müşteri adayları, rakip yatırımcılar hakkında bilgi sahibi olma bileşkesidir. Bütün sonuçları değerlendirme sürecidir. Yapılacak yatırımların sonucunu tespit etmek kar zarar açısından oldukça önemlidir. Pazar araştırması yapılırken de aynı şekilde sonuçlara göre hareket edilmelidir. Makro ve mikro ölçekte gerçekleştirmek istenen yatırımın birçok alanda araştırma, analiz yapılması gerekmektedir.

Gayrimenkul Pazarı

• Potansiyel bölge/bölgeler analizi,
• Yapılan, yapılması planlanan kar sağlanabilecek büyük ölçekli projelerin incelenmesi,
• Çevre bölgede yapım aşamasında olan projelerin analizi,
• Hedef pazar ihtiyacının irdelenmesi,
• Yatırım meçin satın alınabilecek en uygun emlak türü analizi yapılması (konut, ofis),
• Bölgenin güçlü-zayıf yönleri fırsatlar ve tehditler analizi,
• Bölgede bulunan diğer yatırımların fırsat, cazibe, eksiklik, nicelik ve nitelik bakımından derinlemesine inceleme,
• Bölgenin arz – talep dengesi,
• Bölgenin demografik yapısı, sosyoekonomik yapısı, konumu,
• Müşteri potansiyeli,
• İkincil piyasa durumları,
• Müşteri talepleri tercihleri, müşteri alım gücü,
• Yatırım süreci sonunda tahmini arz-talep ilişkisinin durumu,
• Potansiyel kira, meşletme vb. diğer gelirlerin analizi tarzında araştırma, analiz yapılıp bu verilere göre yatırım yapılmaktadır.

Gayrimenkul Pazar Araştırması Süreci

Birçok sebebe bağlı değmeşiklik göstermektedir. Etkin, derin araştırma yapılmalıdır. Müşterilerin ihtiyacı, beklentileri, talep yönü belirginleşen piyasa ihtiyacının, talep miktarı ile süresinin tespiti daha doğru yapılabilecektir. Bu süreç meçin bölgede derin araştırmalar yapılmalıdır. Bunun ile birlikte hesaplamalar yapılmalıdır. Kar zarar durumu müşteriler tarafından değerlendirilmelidir. Bu süreçte gayrimenkul sektörü bireylerle iletişim halinde olarak bilgi temin etmelidir. Araştırmasının derin yapılması ayrıntılı olması bireylerde buna paralel güven oluşmaktadır.

Marmaris Haber

İletişim: 0532 312 01 16

2 Replies to “Gayrimenkul Pazar Araştırması”

Comments are closed.